ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

To VaptisiPortal.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα

α) όταν ο επισκέπτης/χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του

β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του και

γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά/διαφημιστικά προγράμματα του.

Κατά την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στο VaptisiPortal.gr οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής :

Όνομα, Επίθετο, Χώρα, Διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Επίσης, κατά την διαδικασία εγγραφής προσφέρεται η επιλογή αποστολής ενημερωτικού δελτίου (newsletter) από το VaptisiPortal.gr στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη/μέλους, καθώς και μια λίστα επιλογών των ενδιαφερόντων του χρήστη/μέλους με σκοπό την αποστολή ενημερωτικών/διαφημιστικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails).

To VaptisiPortal.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/μελών για τρεις γενικούς λόγους :

ΔΙΟΡΘΩΣΗ /ΔΙΑΓΡΑΦΗ/ΜΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

To VaptisiPortal.gr δίνει το δικαίωμα στους χρήστες/μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία διαγραφής μέλους . To VaptisiPortal.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών του VaptisiPortal.gr σε κανένα τρίτο φορέα.

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ